تبلیغات
مقالات فارسی - طبقه بندی راه های شهری
مقالات فارسی
پنجشنبه 19 فروردین 1395 :: نویسنده : نگار موسوی
مقاله  طبقه بندی راه های شهری شامل 44 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که یکی از تحقیق های جامع و کامل در مورد  طبقه بندی راه های شهری می باشد و دارای منابع معتبر می باشد

۱ تعریفها

        راه و خیابان مجموعه ای است که برای عبور وسایل نقلیه موتوری ، دوچرخه و پیاده ساخته می‌شود. به راه ، در داخل آبادانیها ، خیابان نیز اطلاق می شود مگر در مورد راههایی که عملکرد برون شهری دارند ولی از داخل این مناطق می‌گذرند. ( راههای شریانی درجه ۱ )‌ که اطلاق خیابان به آنها معمول نیست.

راه شریانی راهی است که در طراحی و بهره برداری از آن ، به نیازهای وسایل نقلیه موتوری برتری می‌دهند. برای رعایت این برتری ، عبور پیاده‌ها از عرض راه کنترل و تنظیم می شود .

خیابان محلی خیابانی است که در طراحی و بهره برداری از آن نیازهای وسایل نقلیه موتوری ، دوچرخه‌سوار ، و پیاده با اهمیت یکسان رعایت می‌شود. برای رعایت حال پیاده و دوچرخه ، سرعت وسایل نقلیه موتوری در این خیابانها پایین نگه داشته می‌شود.

هسته شهری قطعه‌ای از شهر است که هیچ راه شریانی از داخل آن نمی‌گذرد.

راه شریانی درجه ۱ راهی است که در طراحی و بهره برداری از آن ، به جابه‌جایی وسایل نقلیه موتوری برتری داده می‌شود . برای رعایت این برتری ، دسترسی وسایل نقلیه موتوری و همچنین عبور پیاده‌ها از عرض راه تنظیم می‌شود . راههای شریانی درجه ۱ ارتباط با شبکه راههای برون شهری را تأمین می‌کنند . با اعمال درجات مختلفی در کنترل دسترسی ، راههای شریانی درجه ۱ به آزادراه ، بزرگراه . راه عبوری دسته‌بندی می‌شوند.

آزادراه راهی است که در تمام طول آن ترافیک دو طرف به طور فیزیکی از یکدیگر جداست و جریان ترافیک در آن بدون وقفه ( آزاد ) است ؛ یعنی ، وسایل نقلیه موتوری ، جز در تصادفها و راه بندانها ، ناچار به توقف نمی‌شوند . برای تأمین چنین وضعیتی ، تقاطع همسطح اجازه داده نمیشود و نحوه صحیح ورود و خروج وسایل نقلیه طراحی می‌شود.

بزرگراه راهی است که ترافیک دو طرف آن به طور فیزیکی از یکدیگر جداست، و در طولهای قابل ملاحظه‌ای از آن می‌توان جریان ترافیک را پیوسته فرض کرد . برای تأمین چنین وضعیتی ، نحوه صحیح ورود و خروج وسایل نقلیه طراحی می‌شود . بزرگراه می‌تواند معدودی تقاطع همسطح داشته باشد به شرطی که فاصله تقاطعها از یکدیگر زیاد ( بیش از حدود ۵/۲ کیلومتر ) باشد.

راه عبوری ادامه راههای برون شهری دو خطه دو طرفه در داخل شهر ها (ی معمولاً کوچک و متوسط ) یا روستاهاست به شرط آن که عملکرد عبوری آنها در داخل شهر یا روستاها نیز حفظ شود . برای حفظ این عملکرد ، ورود و خروج وسایل نقلیه به آن کاملاً تنظیم و طراحی می‌شود و فاصله تقاطعهای همسطح آن از یکدیگر کمتر از حدود ۵/۲ کیلومتر نیست .

راه شریانی درجه ۲ راهی است که در طراحی و بهره برداری از آن ، به جابه جایی و دسترسی وسایل نقلیه موتوری برتری داده می‌شود. برای رعایت این برتری ، حرکت پیاده‌ها از عرض خیابان کنترل می‌شود . راههای شریانی درجه ۲ دارای عملکرد درون شهری‌اند و شبکه اصلی راههای درون شهری را تشکیل می‌دهند.

۱ ۲ برخی از مشکلات ساختن شبکه راههای شهری که باعث ترافیک می‌شود :

        طراحی شبکه راه‌های شهری و طرح‌ریزی یا ساماندهی آبادانیهای اطراف آن باید به صورت یکپارچه انجام گیرد. بدون رعایت این یکپارچگی ، آبادانیهای جدید گرفتار مشکلات ترافیکی بافتهای پر خواهند شد و طرحهای ساماندهی بافتهای پر به نتایج مورد نظر دست نخواهد یافت .

          طرح ریزی با هم شهر و شبکه را نباید با همزمان و هماهنگ بودن این مطالعات یکی دانست . در طرح ریزی یکپارچه ، وسعت منطقه ، موقعیت انواع کاربریها نسبت به یکدیگر ، همچنین میزان تراکم آنها بر اساس امکان پذیری فنی و اقتصادی توسعه شبکه ارتباطی صحیح در منطقه تعیین می شود. .

          طرح ریزی با هم شهر و شبکه به طبقه‌بندی نیاز دارد که بی آنکه وارد جزئیات شهرسازی و مهندسی ترافیک شود ، بتواند این دو تخصص متفاوت را بر پایه مفاهیمی مشترک به یکدیگر مرتبط کند.

          علاوه بر این ، طبقه‌بندی باید برای رانندگان وسایل نقلیه موتوری گویا باشد . طبقه‌بندی روشن به رانندگان آموزش می‌دهد که سرعت وسیله نقلیه خود را با عملکرد ترافیکی راه متناسب کنند.

۱ ۳ راه‌های شهری شش نقش اصلی ، به شرح زیر به عهده دارند :

ü   فراهم آوردن امکان جابه جایی برای وسایل نقلیه موتوری ( نقش جابه‌جایی)

ü   فراهم آوردن امکان دسترسی وسایل نقلیه موتوری به بناها و تأسیسات ( نقش دسترسی )

ü   ایجاد بستری برای ارتبا‌ط‌های اجتماعی نظیر کار ، گردش ، بازی و ملاقات (نقش اجتماعی)

ü   شکل دادن به ساختار معماری ( نقش معماری شهری)

ü   تأثیر در آب و هوای محیط اطراف راه ( نقش تأثیرات آب و هوایی )

ü   تأثیر در اقتصاد شهر ( نقش اقتصادی )

۱ ۴ راه‌های شریانی درجه ۲ ( خیابانهای شریانی )

       در راههای شریانی درجه ۲ ، جابه‌جایی یک نقش اصلی است . ولی بر خلاف راههای شریانی درجه ۱ ، تنها نقش اصلی نیست و باید با نقش دسترسی که آن هم اصلی است رقابت کند . به دلیل تعارضی که بین نقشهای دسترسی و جابه‌جایی وجود دارد ، هر چه دسترسی بیشتری فراهم شود ، از کارایی راه در جابه جا کردن وسایل نقلیه کاسته می شود . سرعت مجاز حرکت وسایل نقلیه در راههای شریانی درجه ۲ ، بین ۴۰ تا ۶۰ کیلومتر در ساعت تعیین می‌شود.

        راههای شریانی درجه ۲ ، شبکه اصلی ارتباطی درون شهری راههای شریانی درجه ۲ تشکیل می دهند . چنین شبکه‌ای ، تاحدی که برای محدود نگه داشتن تعداد دسترسیها در این راهها ضرورت دارد ، می تواند ساختاری سلسله مراتبی داشته باشد .

        شبکه راههای شریانی درجه ۲ ، به راههای شریانی درجه ۱ و بین شهری ، شبکه خیابانهای محلی و سایر جاذبه های مهم ترافیکی متصل می شوند .

۱- ۵ خیابانهای محلی

       حرکت وسایل نقلیه موتوری در خیابانهای محلی باید به نحوی تنظیم شود که این خیابانها به صورت عامل جداکننده‌ای در نیایند .

۱ ۵ ۱ نقش جابه‌جایی

       سرعت حرکت وسایل نقلیه در خیابانهای محلی باید کم و به اندازه ای باشد که خیابان بتواند به نقش اجتماعی خود عمل کند . حداکثر مجاز برای خیابانهای محلی واقع در مناطق مسکونی و تجاری و سایر مناطق پر رفت‌و آمد  پیاده‌ها ، ۳۰ کیلومتر در ساعت تعیین می‌شود.

۱   ۵ ۲ نقش دسترسی

       یکی از نقشهای اصلی خیابانهای محلی فراهم آوردن دسترسی برای وسایل نقلیه موتوری است . اما این نقش ، باید با توجه به نقش اجتماعی خیابان و نیازهای محیطی هسته شهری تنظیم شود . برای این منظور ، شبکه خیابانهای محلی باید طوری طراحی شود که وسایل نقلیه موتوری که کاری در محل ندارند ، از پارکینگ حاشیه‌ای این خیابانها استفاده نکنند.

جهت دانلود متن کامل مقاله  طبقه بندی راه های شهری کلیک نماییدنوع مطلب :
برچسب ها : طبقه بندی راه های شهری، مقاله طبقه بندی راه های شهری، تحقیق طبقه بندی راه های شهری، مقاله در مورد طبقه بندی راه های شهری، تحقیق در مورد طبقه بندی راه های شهری،
لینک های مرتبط :

 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.


درباره وبلاگمدیر وبلاگ : نگار موسوی
نویسندگان
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :